За нас

Рубишипс ООД - търговско корабоплаване, транспорт и логистика

Рубишипс ООД е компания, която предлага речен транспорт на товари, логистика и спедиция, комбиниран превоз, претоварни услуги, корабно и митническо агентиране, склад и други транспортни решения за Вашия бизнес. Фирмата е с дългогодишен опит в транспортирането и логистиката. Компанията е основана през 1996 година в град Русе и се е доказала на пазара като успешен партньор за превоз на всякакъв вид товари. За нашите клиенти името на компанията ни е синоним на професионализъм в речния транспорт и корабния бизнес. За нас е важен персоналния подход, който прилагаме към нашите контрагенти.

Целта на Рубишипс е максимално разрастване на вида предлаганите услуги. Това е ключа за постигане на максимално удовлетворение за клиентите ни!

Услуги предлагани от Рубишипс

Рубишипс предлага следните услуги

  • Tранспорт по вътрешните водни пътища на Европа
  • Превоз и логистика „от врата на изпращача до врата на получателя”
  • Комбиниран транспорт - комбиниран международен превоз с речен кораб и камион / вагони
  • Корабно агентиране
  • Пристанищна спедиция
  • Други транспортни услуги и дейности с партньорите от IMPERIAL Shipping Group - можем да предложим всички необходими и разумни транспортни решения в Европа

Сертификати

Всички кораби от собствения флот на компанията притежават GMP сертификат (Good Manufacturing Practices или "добра производствена практика"). GMP сертификатът за качество гарантира, че са спазени всички изисквания за превоз на зърнени продукти. Сертификатът се подновява на всеки 2 години.

Всички речни кораби от флотилията на РУБИШИПС са застраховани в P&I клуб (Protection & Indemnity). Чрез нея корабопритежателя е защитен против вреди и щети, причинени от кораба на трети лица. Този риск остава непокрит от стандартната застрахователна полица за корпуса и машините на моторния кораб.

Собствен флот
Речен маршрут

Карта на река Дунав с километрите на основните пристанища