ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ РУБИШИПС

РУБИШИПС ООД е фирма, която предлага речен транспорт на товари, логистика и спедиция, комбиниран превоз, претоварни услуги, корабно и митническо агентиране, склад и други транспортни решения за Вашия бизнес. Фирмата е с дългогодишен опит в транспортирането и логистиката. Компанията е основана през 1996 година в град Русе и се е доказала на пазара като успешен партньор за превоз на всякакъв вид товари. Нашите клиенти сравняват името на компанията ни с „професионализъм” в речния транспорт и корабния бизнес. За нас е важен персоналния подход, който прилагаме към нашите контрагенти.

Целта на РУБИШИПС е максимално разрастване на вида предлаганите услуги. Това е ключа за постигане на максимално удовлетворение за клиентите ни!


Услуги предлагани от РУБИШИПС

1. Воден транспорт на:

  • Тежки и извънгабаритни товари;
  • Минна техника;
  • Селскостопанска и строителна техника;
  • Речен транспорт на ветрогенератори;
  • Превоз на насипни товари по Рейн-Майн-Дунав канал;
  • Логистика на генерални товари;

2. Комбиниран транспорт.

3. Търговско агентиране и спедиция.

4. Претоварни услуги и складиране.

СЕРТИФИКАТИ

РУБИШИПС ООД притежава сертификат за качество и е сертифицирана по стандарта ISO 9001:2008.


През 2001 компанията има издаден сертификат за качество – No.QS-2268 HH. Germanischer Lloyd Certification GmbH – Hamburg сертифицира РУБИШИПС със стандарта DIN EN ISO 9001:2008.


Всички кораби от собствения флот на компанията притежават GMP сертификат(Good Manufacturing Practices или "добра производствена практика") . GMP сертификатът за качество гарантира, че са спазени всички изисквания за превоз на зърнени продукти. Сертификатът се подновява на всеки 2 години.


Всички речни кораби от флотилията на РУБИШИПС са застраховани в P&I клуб (Protection & Indemnity). Чрез нея корабопритежателя е защитен против вреди и щети, причинени от кораба на трети лица. Този риск остава непокрит от стандартната застрахователна полица за корпуса и машините на моторния кораб.


Germanischer Lloyd Сертификат на РУБИШИПС за брокерска агенция и спедиторски услуги

Management System Certificate

Сертификат на РУБИШИПС от Българската асоциация по спедиция, транспорт и логистика

The Bulgarian Association for Freight Forwarding, Transport and Logistic

Сертификат на РУБИШИПС от Българската асоциация на корабните брокери и агенти

Bulgarian Association of
Ship Brokers and Agents

ЗА РУБИШИПС ООД – Търговско корабоплаване и логистика
Copyright © 2005 - 2017 РУБИШИПС ООД Русе | Design & Development by Forma design Ltd.