Контакти
Централен офис:
ул. „Духовно Възраждане” 1
гр. Русе, 7000
България
Телефон:
Факс:
Е-поща:
Управители
Роберт Радославов
Томас Шулц
Клон във Виена
Handelskai 265, 327 Schifffahrtszentrum 1020 Wien, Österreich Austria
Търговски отдел
Христо Якимов
Мобилен телефон:
Телефон:
Йоана Даскалова
Мобилен телефон:
Телефон:
Кристиан Радославов
Мобилен телефон:
Телефон:
Финансово-счетоводен отдел
Борислав Борисов
Мобилен телефон:
Телефон:
Йоана Парашкевова
Мобилен телефон:
Телефон:
Експлоатационно-технически отдел
Валентин Пашанов
Мобилен телефон:
Телефон:
,
Георги Дончев
Мобилен телефон:
Телефон:
Оператори експлоатация и Агентиране
Евлоги Ненков
Мобилен телефон:
Телефон:
Диана Арсенова
Мобилен телефон:
Телефон: