СОБСТВЕН ФЛОТ НА РУБИШИПС

РУБИШИПС разполага с 9 моторни кораба, които са собственост на компанията. Корабите имат възможност да превозват: насипни товари - зърно, тор; генерални товари; селскостопанска и строителна техника - трактори, комбайни; извънгабаритно оборудване; шлюзови врати; метални продукти и други.


Моторни кораби на РУБИШИПС за превоз на товари

Моторен кораб Рубишипс III – закрит сухотоварен речен кораб, собственост на компанията от 2003г.

Технически характеристики: две отделни товарни помещения, метално дъно, закрит
Товарен капацитет: 1600 куб.м.
Транспортни корабни партиди: ок. 650-700 тона слънчоглед, ок.900-1000 тона метални продукти (рулони, тръби на пачки, ламарина); ок. 900-1000 тона насипни товари (тор, тежко зърно), селскостопанска и строителна техника
Притежава сертификат за качество GMP+, както и допълнителна застраховка отговорност на превозвача, покрита от P&I клуб.

М/К РУБИШИПС III
Превозване на товар с открит порквив по р.Дунав Товарно помещение на товарен съд III Разтоварване на голяма макара от товарен самозадвижващ плавателен съд III RUBISHIPS
Моторен кораб Рубишипс IV – закрит сухотоварен товарен кораб, включен към флота на фирмата от 2004г.

Технически характеристики: два отделни товарни трюма, метално дъно и капаци
Товарен капацитет: 1600 куб.м.
Транспортни корабни партиди: ок. 650-700 тона слънчоглед, ок.900-1000 тона метални продукти (рулони, тръби на пачки, ламарина); ок. 900-1000 тона насипни товари (тор, тежко зърно), селскостопанска и строителна техника
Притежава сертификат за качество GMP+, както и допълнителна застраховка отговорност на превозвача, покрита от P&I клуб.

М/К РУБИШИПС IV
Товарене на насипен товар на самозадвижващ плавателен съд РУБИШИПС IV край Русе Натоварен насипен товар на товарен самозадвижващ плавателен съд IV собственост на компанията Товарен съд IV преминава шлюз Товарене на селскостопанска техника и превоз по р.Дунав с кораб Пълен самозадвижващ плавателен съд RUBISHIPS IV преминава под Дунав мост
Моторен кораб Рубишипс VI – закрит товарен кораб, закупен и въведен в експлоатация 2004г.

Технически характеристики: два отделни товарни трюма, метално дъно и капаци
Товарен капацитет: 2500 куб.м.
Транспортни корабни партиди: ок. 950-1000 тона слънчоглед, ок.1100-1200 тона метални продукти (рулони, тръби на пачки, ламарина); ок. 1100-1200 тона насипни товари (тор, тежко зърно), селскостопанска и строителна техника, шлюзови врати, широко извънгабаритно оборудване до 10м

М/К РУБИШИПС VI
Празен кораб VI на компанията ще товари по Дунав М/К VI товари багери и чуплив товар Товарен самозадвижващ съд VI натоварен с метални продукти – рулони и ламарина Превоз на трансформатори за Иран с м/к Рубишипс VI от Линц до Констаца Превоз на трансформатори за Иран с м/к Рубишипс VI от Линц до Констаца
Моторен кораб Рубишипс VII – закрит товарен кораб, собственост на корабна компания Рубишипс от 2005г

Технически характеристики: едно товарно помещение, тип “box-shaped“, с метално дъно и капаци
Товарен капацитет: 2170 куб.м.
Транспортни корабни партиди: ок. 950-1000 тона слънчоглед, ок.1100-1200 тона метални продукти (рулони, тръби на пачки, ламарина); ок. 1100-1200 тона насипни товари (тор, тежко зърно), кули на вятърни генератори, тежки генератори и оборудване с дължина до 66 метра
Притежава сертификат за качество GMP+, както и допълнителна застраховка отговорност на превозвача, покрита от P&I клуб.

М/К РУБИШИПС VII
Товарене и транспорт на комбайни по река Дунав Транспорт на генератори с кораб VII и разтоварване Моторен кораб VII вързан на пристанище в Австрия М/К VII на наводнено пристанище в Австрия Товарен съд VII натоварен за транспортиране на специализирана самостоятелна платорма  Scheuerle за превоз на тежки и извънгабаритни товари.
Моторен кораб Рубишипс VIII – закрит товарен кораб, включен в експлоатация през 2006г, с два отделни товарни хамбара, с метално дъно и капаци

Товарен капацитет: 2800 кубм.
Транспортни корабни партиди: ок. 1100-1200 тона слънчоглед, ок.1100-1200 тона метални продукти (рулони, тръби на пачки, ламарина); ок. 1100-1200 тона насипни товари (тор, тежко зърно), леки насипни товари
Притежава сертификат за качество GMP+, както и допълнителна застраховка отговорност на превозвача, покрита от P&I клуб. Притежава сертификат за качество GMP(Good Manufacturing Practices или "добра производствена практика").

М/К РУБИШИПС VIII
Моторен плавателен съд VIII на RUBISHIPS натоварен с насипен товар край пристанище. Товарене на комбайни John Deere и транспортиране по река Дунав. Товарене на комбайни MEGA CLASS и транспортиране по река Дунав. М/К VIII разтоварва извънгабаритен товар.
Моторен кораб Рубишипс XII – закрит товарен кораб, собственост на компанията от 2011г.

Технически характеристики: два отделни товарни хамбара, с метално дъно и алуминиеви капаци; товарен капацитет: 2500 куб.м.
Транспортни корабни партиди: ок. 950-1000 тона слънчоглед, ок.900-1000 тона метални продукти (рулони, тръби на пачки, ламарина); ок. 900-1000 тона насипни товари (тор, тежко зърно), селскостопанска и строителна техника
Притежава сертификат за качество GMP+, както и допълнителна застраховка отговорност на превозвача, покрита от P&I клуб.

М/К РУБИШИПС XII
Tоварен съд със самоходно задвижване XII натоварен и вързан в Русе. Металните врати на кораб XII от собствения флот, които покриват отделенията на кораба Дължина на моторен плавателен съд XII на компанията
Моторен кораб Рубишипс XIII – закрит товарен кораб, закупен 2013г.

Технически характеристики: едно товарно помещение, тип “box-shaped“, с метално дъно и капаци, оборудван за тласкане на несамоходен съд
Товарен капацитет: 2200 куб.м.
Транспортни корабни партиди: ок. 950-1000 тона слънчоглед, ок.1100-1200 тона метални продукти (рулони, тръби на пачки, ламарина); ок. 1100-1200 тона насипни товари (тор, тежко зърно), селскостопанска и строителна техника
Притежава сертификат за качество GMP+, както и допълнителна застраховка отговорност на превозвача, покрита от P&I клуб.

М/К РУБИШИПС XIII
Tоварно помещение тип “box-shaped“ на моторен кораб XIII. Моторен плавателен съд XIII закрит и готов за транспортиране от Австрия. Натоварен М/К транспортира насипен товар по река Дунав със затровени капаци.
Моторен кораб Рубишипс XIV – закрит товарен кораб, собственост на фирмата от 2014г.

Технически характеристики: едно товарно помещение, тип “box-shaped“, с метално дъно и алуминиеви капаци Товарен капацитет: 2300 куб.м.
Транспортни корабни партиди: ок. 950-1000 тона слънчоглед, ок.1100-1200 тона метални продукти (рулони, тръби на пачки, ламарина); ок. 1100-1200 тона насипни товари (тор, тежко зърно), селскостопанска и строителна техника
Притежава сертификат за качество GMP+, както и допълнителна застраховка отговорност на превозвача, покрита от P&I клуб.

М/К РУБИШИПС XIV
Най-дългия кораб на компанията за транспорт на – отзад. Най-дългия кораб на фирмата за превоз на насипни товари. Най-дългия плавателен съд на дружеството натоварен със затворени капаци по река Дунав – оптред.
Моторен кораб Рубишипс XV – закрит товарен кораб, собственост на фирмата от 2015г.

Технически характеристики: две товарни помещения с общ обем 3800 куб.м., с двойни бордове и двойно метално дъно и баластни танкове
Подходящ за превоз на: ок. 1300-1400 тона слънчоглед, ок.1400-1500 тона метални продукти (рулони, тръби на пачки, ламарина); ок. 1400-1500 тона насипни товари (тор, тежко зърно), селскостопанска и строителна техника
Притежава сертификат за качество GMP+, както и допълнителна застраховка отговорност на превозвача, покрита от P&I клуб.

М/К РУБИШИПС XV
Най-дългия кораб на компанията за транспорт на – отзад. Най-дългия кораб на фирмата за превоз на насипни товари. Най-дългия плавателен съд на дружеството натоварен със затворени капаци по река Дунав – оптред.
РУБИШИПС ООД – Собствен флот за речен транспорт по Дунав
Copyright © 2005 - 2017 РУБИШИПС ООД Русе | Design & Development by Forma design Ltd.