Услуги

Рубишипс предлага следните услуги

 • Tранспорт по вътрешните водни пътища на Европа
 • Превоз и логистика „от врата на изпращача до врата на получателя”
 • Комбиниран транспорт - комбиниран международен превоз с речен кораб и камион / вагони
 • Корабно агентиране
 • Пристанищна спедиция
 • Други транспортни услуги и дейности с партньорите от IMPERIAL Shipping Group - можем да предложим всички необходими и разумни транспортни решения в Европа

1
Транспорт по вътрешните водни пътища на Европа

Воден превоз на насипни и генерални товари по река Дунав – речен превоз от Констанца, Румъния / Измаил, Украйна до Келхайм, Германия.

Рубишипс има основни потоци за транспортиране на товари:

 

 • по дестинация България - Германия: тръби, слънчоглед и други зърнени продукти, ламарина и др.

 

 • по дестинация Германия / Австрия – Румъния / България: рулони за автомобилната индустрия, тор, машини и оборудване, превоз на генерални, насипни товари и техника по канала Рейн-Майн-Дунав.
2
Воден транспорт “от врата до врата”

Рубишипс въведе през 2007 г. първата ежеседмична регулярна линия за транспорт от Австрия / Германия до Румъния / България. През следващата година компанията въведе продължение на линията с предложение за транспорт от речни пристанища в България до Турция. Схемата е подходяща при организиране на транспортна логистика от Румъния, България, Унгария, Австрия, Германия, Белгия, Холандия, Англия на извънгабаритни и тежки товари като:

 • Селскостопанска техника – комбайни и трактори.
 • Строителни машини и оборудване.
 • Реактори, извънгабаритни и тежки колети.

 

Превозът „от врата на изпращача до врата на получателя” включва:

 • Превоз на товари с персонализиран транспорт до посочено пристанище в Германския участък по р. Дунав от Австрия, Германия, Белгия, Холандия, Англия.
 • Воден превоз с търговски кораби от Германия до България.
 • Специализиран авто-транспорт до всяка една точка в България / Турция / Румъния.
Собствен флот
Речен маршрут

Карта на река Дунав с километрите на основните пристанища