РУБИШИПС ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ

 • Tранспорт по вътрешните водни пътища на Европа
 • Превоз и логистика „от врата на изпращача до врата на получателя”
 • Комбиниран транспорт - комбиниран международен превоз с речен кораб и камион / вагони
 • Корабно агентиране
 • Пристанищна спедиция
 • Други транспортни услуги и дейности с партньорите от IMPERIAL Shipping Group - можем да предложим всички необходими и разумни транспортни решения в Европа

Tранспорт по вътрешните водни пътища на Европа

Воден превоз на насипни и генерални товари по река Дунав – речен превоз от Констанца, Румъния Измаил, Украйна до Келхайм, Германия. РУБИШИПС има основни потоци за транспортиране на товари: - по дестинация България – Германия: тръби, слънчоглед и други зърнени продукти, ламарина и др. - по дестинация Германия/Австрия – Румъния/България: рулони за автомобилната индустрия, тор, машини и оборудване, превоз на генерални, насипни товари и техника по канала Рейн-Майн-Дунав.


ВОДЕН ТРАНСПОРТ „ОТ ВРАТА ДО ВРАТА”

РУБШИПС въведе през 2007г. първата ежеседмична регулярна линия за транспорт от Австрия /Германия до Румъния/ България. През следващата година компанията въведе продължение на линията с предложение за транспорт от речни пристанища в България до Турция. Схемата е подходяща при организиране на транспортна логистика от Румъния, България, Унгария, Австрия, Германия, Белгия, Холандия, Англия на извънгабаритни и тежки товари като:

 • Селскостопанска техника – комбайни и трактори.
 • Строителни машини и оборудване.
 • Реактори, извънгабаритни и тежки колети.

Превозът „от врата на изпращача до врата на получателя” включва:


 • Превоз на товари с персонализиран транспорт до посочено пристанище в Германския участък по р. Дунав от Австрия, Германия, Белгия, Холандия, Англия.
 • Воден превоз с търговски кораби от Германия до България.
 • Специализиран авто-транспорт до всяка една точка в България / Турция/ Румъния.

Средногодишниият обем на превозваните товари с РУБПИШИПС ООД са:


 • Насипни и генерални товари над 260 000 тона .
 • Селскостопанска и строителна техника, както тежки и извънгабаритни товари – над 500 тона.

Компанията притежава следните речни моторни кораби:


МК Рубишипс III – в експлоатация от 2003г.
МК Рубишипс IV – собственост от 2004г
МК Рубишипс VI – притежаван от 2004г.
МК Рубишипс VII Ларго – забележителен кораб собственост на компанията от 2005г.
МК Рубишипс VIII – закупен през 2006г.
МК Рубишипс XII – речна собственост на фирмата от 2011г.
МК Рубишипс XIII – притежаван от 2013г.
МК Рубишипс XIV – собственост от 2014г.
МК Рубишипс XV – най-дългия кораб собственост от 2015г.

Общ капацитет: 15 000 т; 21 000 m3

РУБИШИПС притежава всички необходими сертификати за речен транспорт и е сертифицирана по ISO 9001:2015.

Речен транспорт по Дунав и други транспортни услуги–РУБИШИПС
Copyright © 2005 - 2017 РУБИШИПС ООД Русе | Design & Development by Forma design Ltd.